Lærlinger

Anleggsbransjen har et stort behov for fagarbeidere og kampen om motiverte og lærevillige ungdommer er stor. GTS satser lærlinger og legger stor vekt på et lærerikt utdanningsløp med god oppfølging fra dag èn og frem til bestått fagprøve ! Årlig tar GTS inn lærlinger innenfor flere forskjellige fag i bransjen. Vår viktigste arbeidsoppgave som lærebedrift sørge for at de oppfyller alle mål i læreplan og at de føler mestring, trivsel og trygghet i hverdagen.  I dag har vi totalt 6 lærlinger i GTS og vi er stolte av å være med å utdanne fremtidens fagarbeidere. Faglig interesserte og innsatsvillig lærlinger må vi heie på.

I 2020 ble GTS AS kåret til årets Lærebedrift i MEF og dette er en pris vi bærer med stor stolthet!

Hvorfor vant GTS AS? Les stor reportasje fra MEF her!