Samfunnsansvar

GTS AS er opptatt av sikkerhet og hos oss skal alle være med på å skape trygge arbeidsplasser. Våre medarbeidere skal ha et godt arbeidsmiljø som sikrer en helsefremmende og meningsfull arbeidshverdag.

Vi er opptatt av å utføre kvalitet for å sikre kundetilfredshet. GTS er stolte av å ha etablert ISO- sertifisering innenfor kvalitetsledelse og miljøledelse.

ISO- 9001

GTS AS er ISO- sertifisert i 9001 – Kvalitetsledelse. Dette sikrer at bedriften jobber målrettet med bedriftens kvalitetssikring av bedriftens aktiviteter prosesser. Å følge kravene i standarden gir mer bærekraftig drift og styring. Kunden kan være trygg på at bedriften leverer rett kvalitet, rett pris og til rett tid.

ISO-14001

GTS AS er ISO- sertifisert i 14001- Miljøledelse. Miljøstyringssystemet er godt forankret i ledelsen og styringssystemet består av et sett med prosedyrer og rutiner som skal sikre høy miljøstandard i selskapet.

Miljøfyrtårn

Vi skal ta ansvar for eget miljøavtrykk i hele verdikjeden og være en pådriver for grønne løsninger og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal påvirke våre beslutningstakere, spesielt hos leverandører.