Samfunnsansvar

GTS AS er opptatt av sikkerhet og hos oss skal alle være med på å skape trygge arbeidsplasser. Våre medarbeidere skal ha et godt arbeidsmiljø som sikrer en helsefremmende og meningsfull arbeidshverdag.

Vi er opptatt av å utføre kvalitet for å sikre kundetilfredshet. GTS er stolte av å ha etablert ISO- sertifisering innenfor kvalitetsledelse og miljøledelse.

ISO- 9001

Vårt mål er å være en seriøs og profesjonell bedrift der kvalitet står i spissen. GTS skal være en foretrukken arbeidsgiver, leverandør og samarbeidspartner innen anleggsbransjen som skaper en merverdi for våre kunder, ansatte og samfunnet rundt oss.

ISO-14001

Vårt mål er å være miljøfokusert og være med å bidra til å redusere belastningen på miljøet.

Miljøfyrtårn

Vi skal ta ansvar for eget miljøavtrykk i hele verdikjeden og være en pådriver for grønne løsninger og bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal påvirke våre beslutningstakere, spesielt hos leverandører.