Virksomhetsområder

GTS AS utfører oppdrag for både private kunder, offentlige- og profesjonelle utbyggere. Vi håndterer prosjekter i store og små dimensjoner, både over og under bakken. Vår filosofi er å levere som avtalt og ha fornøyde kunder.

VA- og infrastruktur

Vi utfører komplette VA-anlegg og renovering av eksisterende anlegg. I tillegg har vi lang erfaring med infrastrukturprosjekter, fra utarbeiding av bl.a. mindre hyttetomter og hytteområder til utarbeiding av større næringstomter og områder.

Transport

Vi har god kompetanse og erfaring innen transport av masser og maskiner. I tillegg til tipp- biler har vi også egen trekkvogn til maskintransport. Vi utfører oppdrag for både privatkunder og andre aktører i bransjen over hele Buskerud.

Vinter- og vegvedlikehold

På Geilo består vinterhalvåret i hovedsak av vintervedlikehold for GTS AS der både lastebiler og traktorer står i beredskap hele vinteren. Vi utfører vintervedlikehold for både privatkunder i bolig- og hytteområder og offentlig sektor ved fjelloverganger. Ved sommerhalvåret utfører vi i tillegg til våre andre virksomhetsområder, vegvedlikehold med masseutskifting, grøfte rensk og bytting av stikkrenner.

Utomhusarbeider

Lang og bred erfaring med utomhusarbeider har lært oss å løse komplekse prosjekter i ulike størrelser. Vi utfører støttemurer, parkeringsplasser og innkjørsler, belegningsstein (skifer), beplanting og legging av ferdigplen.