Sertifiseringer

Vi er stolte av å ha sertifiseringer som understreker vårt fokus på kvalitet og seriøsitet.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøsatsing og viser samfunnsansvar.

Alle miljøfyrtårn virksomheter re sertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygg for forbrukeren.

Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø og gjør alt den kan innenfor sin bransje.

Miljøfyrtårn gir oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport.

Vi får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøpresentasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en grønnere fremtid.

Flere virksomheter velger å innføre flere sertifiseringer. Begrunnelsen for dette er at miljøfyrtårn og ISO 14001 kan utfylle hverandre på en god måte slik at man får et fullstendig og helhetlig miljøstyringssystem i virksomheten.

ISO- 9001

Sertifisering er et nyttig verktøy for å styrke troverdigheten til selskapet. Våres sertifiseringer og rapporter er anerkjent kvalitetsmerker, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg gir de organisasjoner vår varig motivasjon for kontinuerlig forbedring. Sertifikatet er vårt bevis på at dine produkter og tjenester er i samsvar med relevante bransjekrav, standarden og normer.

Sertifisering og utvikling av er kvalitetssystem ihh9001:2015 standarden innebærer avdekking og beskrivelse av bedriftens prosesser og kontinuerlig fokus på forbedring.

Slik sikrer vi at bedriften lever opp til kundekrav og egne krav. Derfor han vi opprettet et kvalitetssystem som tilfredsstiller ISO- 9001 standarden.

ISO-9001 standarden handler om løpende forbedring og kundetilfredshet.

ISO-14001

Samfunnet blir stadig mere opptatt av å bevare miljøet. Stadig flere kunder forventer at vår bedrift kan dokumentere at vi jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet.

Dette kan nok oppleves som en utfordring, men vi kan også velge å se på det som en god måte å styrke vår posisjon i markedet.

Med en ISO-14001 sertifisering blir virksomheten vår i stand til å demonstrere vårt miljøansvar og skille oss ut fra konkurrentene.

Vårt engasjement kan bidra til å styrke båndene til eksisterende kunder så vel som å tiltrekke seg nye kunder.

Vi setter fokus på miljøstyring, bevisstgjøring av avfallsmengde, energiforbruk og hvordan dette påvirker miljøet. Dette handler om å ta

vare på det ytre miljø, redusere utslipp, energiforbruk og andre måter virksomheten ønsker å bidra mere miljøvennlig på.